Chase Tower Indy

การพนันในประเทศไทย

บ่อนต่าง ๆ เล่น สด ที่ลักลอบเปิดขึ้นในกรุงเทพมีที่มาอย่างไร?

 

เรื่องเศรษฐกิจการพนันทางเลือกเชิงนโยบายพบว่าประมาณปีพ.ศ. 2517-2518 มีบ่อนใหญ่เกิดขึ้นหลายแห่งในกรุงเทพฯ ทั้งที่เป็นของนักการเมือง อดีตนายตำรวจ เกม live โดยมีข้อสังเกตว่า ส่วนใหญ่เจ้าของบ่อนเหล่านี้ได้กลายมาเป็นผู้อำนาจระดับนักการเมืองและรัฐมนตรีซึ่งดูแลตำรวจโดยตรง ซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อบีบให้ธุรกิจมืดของตนสามารถดำเนินการต่อไปได้แม้จะขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง เกมการพนันที่นิยมเล่นจนกระทั่งปัจจุบัน คือบาคาร่า เนื่องจากการเล่นบาคาร่าจะมีการเดิมพันสูง

 

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522 – 2534 มีการขยายตัวของบ่อนการพนันในกรุงเทพฯค่อนข้างมาก โดยเฉพาะบ่อนขนาดใหญ่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้มีเงินสะพัดจำนวนมหาศาล เจ้าของบ่อนขนาดใหญ่ประมาณว่ามีผู้เล่นการพนันในบ่อนทุกประเภทเฉลี่ยวันละ 15,000 คน โดย ณ ขณะนั้นการไปเล่นพนันตามแนวชายแดนยังไม่แพร่หลายเท่าใดนัก

 

ต่อมาในช่วงปีพ.ศ. 2539-2544 เป็นช่วงที่ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบต่อบ่อนการพนันโดยตรง กล่าวคือในขณะที่จำนวนบ่อนเพิ่มขึ้นแต่วงเงินในการเล่นกลับลดลง ทำให้อุปสงค์เริ่มจะน้อยกว่าอุปทาน ประกอบกับมีการเปิดบ่อนการพนันตามแนวชายแดนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้บ่อนการพนันขนาดใหญ่มีการปรับตัวเพื่อแข่งขันกับบ่อนชายแดนโดยทำให้เป็นมาตรฐานสากล victory996 thai ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ จากเดิมที่มองบ่อนว่า “บ่อนการพนันเป็นแหล่งมั่วสุมของมาเฟียนักเลงและมือปืนอย่างเช่นในอดีต” 

 

ผลกระทบจากบ่อนการพนันชายแดน หากมองในด้านลบต่อสังคม ก็สามารถเชื่อได้ว่าเป็นแหล่งฟอกเงินหรือแหล่งหลบซ่อนของอาชญากรที่หลบหนีการจับกุม ค้ายาเสพติด และการค้าประเวณี ส่วนด้านบวกคือการทำให้คนไทยจำนวนหนึ่งมีงานทำ และสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในบ่อนการพนันส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย และเจ้าของบ่อนการพนันที่เป็นคนไทย ก็นำเงินที่ได้จากธุรกิจการพนันถ่ายเทไปลงทุนในธุรกิจอื่นซึ่งเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายตั้งอยู่ในประเทศไทย ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น

 

ต่อมาได้ประเมินในปี พ.ศ. 2546 พบว่า มีจำนวนบ่อนการพนันทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความนิยมในการเสี่ยงโชคของคนไทยยังมีออยู่อย่างต่อเนื่อง และที่แย่ไปกว่านั้นคือจำนวนเงินมากมายที่ควรจะถูกนำเข้าระบบ กลับไหลไปอยู่ในกระเป๋าของเจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจแทน

 

เจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองล้วนมีส่วนพัวพันในเครือข่ายธุรกิจการพนันและให้การคุ้มครองจึงเป็นการยากยิ่งที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลบางประเทศยอมรับในเรื่องดังกล่าวจึงทำให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย สามารถกำหนดควบคุมและนำรายได้บางส่วนนำมาใช้ประหยัดค่าปราบปรามการพนัน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามมีเวลาทำกิจการอื่นได้มากขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันการวิวัฒนาการด้านการสื่อสารผู้คนสามารถเล่นการพนันได้แม้กระทั่งอยู่ที่บ้านและหาความสนุกจากการเล่นการพนัน ผู้เล่นทั้งหมดอ้างว่าการกระทำของพวกเขาเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่สร้างความเดือดร้อนและก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม